AMSPPR ARDEAL NORD
  PREZENTARE
  MEMBRII
  LEGISLATIE
  BULETIN INFORMATIV
  CONTACT
  PARTENERIAT
  MANIFESTARI EMC
  NOUTATI
  BLOG
 
 
Legea 95/2006-Titlul XIII, ROF, Codul Deontologic, Regulamentul EMC, Regulamentul Electoral, Regulamentul Comisiei Superioare de Disciplina

<<

   
1. Regulamentul EMC-publicat in Mof nr. 848 din 17 decembrie 2008 Descarcare fisier
   
2. Regulamentul Electoral-publicat in MO 853 din 12 decembrie 2008 Descarcare fisier
   
3. Regulamentul de Organizare si Functionare a CMDR publicat in MOf 487-20.07.2007 Descarcare fisier
   
4. Legea 264-07.07 Modificarea si completarea Legii 95 din 2006 Descarcare fisier
   
5. Legea 95 din 2006 - Titlul XIII Descarcare fisier

<<

 
A.M.S.P.P.R. Ardeal Nord ©2010
Toate drepturile rezervate.
 
Subscrieri | Membrii | Contact